@POW @yRy@@@@@@@@@@@@       2014.1.18 (yj 8:30
@@ @@@I@ @ @Pf@ @Qf@ @Rf@ g^b @sns`k@
@@@P @@A@ PXX QPR QPR UO UWT
@@@Q @@T@l PTP PRT PTX PXW USR
@@@R @@ē@}q PWX PVX PUR XU UQV
@@@S @@|c@s QQO PWT PXT PQ UPQ
@@@T @@g@L PUU PSO PTT PQX TXO
@@@U @@T@q PRT PQX PSO PTX TUR
@@@V @@yZˁ@KY PUW PXR PVR QS TTW
@@@W @@r@FG PPX PTX QOP SQ TQP
@@@X @@ē@ PPV PVO PTX TV TOR
  @ @@  QҐ @@@X