@TS @yRy@@@@@@@@@@@@       2012.12.8 (yj 8:30
@@ @@@I@ @@@@ @Pf@ @Qf@ @Rf@ g^b @sns`k@
@@@P @@A@ QPX PXS QQS O URV
@@@Q @@ҁ@GN QPT QPP PXR O UPX
@@@R @@ē@ PWP PTT QOR RO TUX
@@@S @@ē@}q PTW PTX PVP VT TUR
@@@T @@yZˁ@KY PTW PTW PXP RO TRV
@@@U @@ē@W PVS PVR PWX O TRU
@@@V @@g@L PQW PSS PTO VT SXV
  g^f @@@A@@   @ @@@QQS @@  QҐ @@@V