@PS yRy@@@@@@@@@                   2012. 02.25 (yj 8:30
@@ @@@I@ @@@@ @Pf@ @Qf@ @Rf@ g^b @sns`k@
@@@P @@c@j QRU QRU PWP RO UWR
@@@Q @@㓡@ PXU PXV QRS O UQV
@@@R @@ē@}q PVX PUW QOR VT UQT
@@@S @@yZˁ@KY PWX QQS PVV RO UQO
@@@T @@ē@ PXT PWW PXQ RO UOT
@@@U @@㓡@ PUP QOX PXP RO TXP
@@@V @@ē@W PVP QOS PVX O TTS
@@@W @@ɓ@P PVV PWQ PWS O TSR
  g^f @@c@j   @ QRU @@  QҐ @@@W