@X yRy@@@@@@@@@                   2012. 01.21 (yj 8:30
@@ @@@I@ @@@@ @Pf@ @Qf@ @Rf@ g^b @sns`k@
@@@P @@㓡@ QPR QST QPP O UUX
@@@Q @@ē@ QOR PXS QRR RO UUO
@@@R @@g@S QRR PXR PXO O UPU
@@@S @@yZˁ@KY PVS QPO PUX RO TWR
@@@T @@ē@}q PUW PVX PTU VT TVW
@@@U @@ɓ@P PVX QPR PWO O TVQ
@@@V @@@@p PTV PWT PWP RO TTR
  g^f @@㓡@ @   @ QST @@  QҐ @@@V